• 1

    Избор на продукт

  • 2

    Конфигурация

  • 3

    Поръчка!

mCloud Мини

2 vCPUs
2048 MB RAM
65 GB Диск (ALL SSD)
Контролен панел
Техническа поддръжка
1 публичен IP адрес
1 безплатен бекъп

mCloud Стандарт

4 vCPUs
6144 MB RAM
100 GB Диск (ALL SSD)
Контролен панел
Техническа поддръжка
1 публичен IP адрес
Безплатен бекъп

mCloud Бизнес

6 vCPUs
8192 MB RAM
165 GB Диск (ALL SSD)
Контролен панел
Системна Администрация
1 публичен IP адрес
1 безплатен бекъп